Kategoriarkiv: O-løbs teknik

Winsplits Online – stræktidsvisning for stævner

Hjælp til stræktidslisten

Her følger en beskrivelse af indholdet i WinSplits Onlines stræktidslister. Desuden forklares begreb, farver og indstillingsmuligheder.

Stræktidslistens indhold

Stræktidslistens udseende og indhold afhænger af indstillingerne som sættes i bunden af siden. Med standardindstillingerne kan en del af en stræktidsliste se således ud:

For hver løber vises placering, navn, klub, sluttid, tidsdifference til hurtigst løber samt tider og placeringer ved hver post. Der er to rækker med tider for hver løber. Den øverste indeholder stræktiderne, dvs tider mellem to på hinanden følgende poster, og den nederste inderholder totaltiderne, dvs tider fra starten til en vis post. I eksemplet ovenfor har Gösta Björnlund fra Katrineholms OK tiden 4.32 mellem post 2 og 3, og totalttiden vid post 3 er 12.25. Efter hver tid står placeringerne på strækket og totalt i parantes. Gösta er dermed femmer på strækket og treer totalt. Hvis stempling savnes ved en post markeres det med en streg. Information om tidsdifferencer etc for hvert stræk fås ved at holde musepilen stille over et stræk- eller totalttid. Med indstillingsalternativerne som findes nederst på siden kan indholdet i listen ændres. Læs mere om dette i afsnittet Indstillinger nedenfor.

Farver

For at fremhæve interessant information har tabellet fået et antal farver.

rød tekstfarve Rød tekstfarve indikerer bedste stræktid respektivt bedste totaltid.
blå tekstfarve Blå tekstfarve indikerer at stræktiden eller totaltiden er blandt de tre bedste.
rosa baggrundsfarve Rosa baggrundsfarve indebærer at posten er blevet bommet. Læs mere om bom og hvordan de beregnes nedenfor.
lys gul baggrundsfarve Den lys gule baggrundsfarve på den øverste række for hver løber indebærer at tiderne som vises er stræktider.
mørk gul baggrundsfarve Den mørk gule baggrundsfarve på den nederste række for hver løber indebærer at tiderne som vises er totaltider (eller passértider hvis denne indstilling er aktiv).

Sortér listen

Som standard er listen sorteret efter løbernes sluttid. Man kan også sortere efter stræktid eller totaltid til en bestemt post. Klik da på linket str eller tot i kolonneoverskriften for ønsket visning. Sortering efter andre kolonner udføres på samme måde, nemlig gennem at klikke på den ønskede kolonne. Rubrikken for den kolonne som listen er sorteret efter vises med gul baggrundsfarve.

Indstillinger

Nederst i vinduet findes et antal forskellige indstillingsmuligheder. Hold musepilen over en af mulighederne for at få vist en informationstekst om hvad den pågældende mulighed indebærer. Når indstillingerne er ændret updaterer du listen med et klik på OK-knappen til højre.

Bommede poster

Visse stræktider i listen er markeret med rosa baggrundsfarve. Det indebærer at tidstabet for løberen på den pågældende stræk er forholdsvis stort. Med andre ord: posten er sandsynligvis blevet bommet. Hvor lang tid der er blevet bommet på en vis post fremgår hvis man holder musepilen stille over den pågældende stræktid. For at dette skal vises skal instillingen vis udvidet information være aktiv. Beregningen af bomtid fungerer bedst når klassen er stor, og når løberne er indbydes jævne. Indstillingerene for bomvilkårerne kan justeres efter behov. Læs mere om bomvilkår og om hvordan bomtiderne beregnes i begrebslisten nedenfor.

Begrebsliste

stræktid Tiden mellem forrige post og aktuelle post. Vises på den øverste af de to rækker for hver løber.
totaltid Tiden mellem starten og aktuelle post. Vises på den nederste af de to rækker for hver løber.
passértid Tiden da løberen stemplede ved posten. Vises på den nederste af de to rækker for hver løber hvis indstillingen passértiderer aktiv. Interessant ved f eks jagtstart.
relativ tid Tidsdifferencen til bedste stræk- eller totaltid. Indikeres med et plustegn efterfulgt af tidsdifferencen. For eksempel betyder +0.19 at løberen er 19 sekunder efter bedste tid. Den bedste tid på strækket eller totalt vises som den plejer.
bomfri tid Ved hjælp af datamaterialet som stræktiderne udgør kan en beregning af hvilke poster som er blevet bommet af respektive løbere gøres. De stræk hvor løberen taber mere end 30 sekunder eller 25 procent mere end normalt (nedenfor kalden bomvilkår) regnes som bommede. Bemærk at det ikke handler om nogle præcise beregninger. En bomfri tid er således den tid som løberen skulle have haft på strækket hvis han/hun ikke havde bommet posten.Bomfri tider beregnes udfra følgende metode. Løberens difference i procent til den bedste tid på hvert stræk regnes ud. Middelværdien af disse udgør løberens “normale” præstation. Bomvilkårene angiver siden hvor meget dårligere end middelværdien en stræktid må være inden posten regnes som bommet. En længdekorrigering gøres også. Da bommet oftest sker ved posten giver det ikke lige så stort udslag på lange stræk. Bomvilkårerne gælder præcist ved normallange stræk.

Hvis bomvilkårerne er opfyldte beregnes den bomfri tid ved at lægge middelværdien på de stræk som ikke er bommet multipliceret med bedste stræktid til den bedste stræktid, dvs følgenden formel anvendes:

t = (100 + md) / 100 * b

hvor t er den bomfri stræktid, md er middeldifferencen til bedste stræktid i procent ved de ikke bommede stræk og b er bedste stræktid.

Prøv orienteringsløb i OK73

Orienteringsløb er både motion og hjernegymnastik og kan dyrkes af alle.

Det er en af de mest effektive motionsformer og styrker hele kroppen og koncentrationsevnen.

Orienteringsløb giver desuden flotte naturoplevelser, ikke mindst fordi man tit bevæger sig udenfor de normale gangstier i skovene.

Orientering er for alle

Orientering kræver ikke specielle evner eller super retningssans,  da brugen af kort og kompas blot kræver en forholdsvis enkel teknik som nemt kan læres. Hvis du synes du kan fare vild i en skotøjsæske, så er orientering rigtig godt til at få styrket fornemmelsen af retning.

Fleksibilitet

Du styrer selv hvor du vil lægge vægten – om det skal være hård konkurrencetræning eller gåture med udfordringer, og om det skal være alene eller sammen med andre. Derudover kan man også dyrke orientering på MTB kaldet MTB-O hvor man har kort på cykelstyret.

Hvad er orienteringsløb

Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter – kaldet poster – ved hjælp af et kort.

I den traditionelle udgave af orientering anvendes et specialtegnet symbolkort, som det er vist på eksemplet til højre. Du starter ved trekanten og finder frem til posterne (i centrum af cirklerne) i den rækkefølge, de er angivet på kortet.

En orienteringsbanes slutning er markeret med en dobbelt-cirkel. Konkurrencen ligger i at finde vej til posterne i den angivne rækkefølge hurtigst muligt.

Orientering er i dag også andet end konkurrenceidræt. Det er eksempelvis også naturoplevelser, skattejagter, motion og vandreture, hvor man selv styrer tempoet.

Læs en introduktion til orienteringsløb her : ‘ORIENTERING – Lær at finde vej’, på http://www.findveji.dk.

OK73 som klub

Klubben har ca. 60 medlemmer og har træning ca. 2 gange om ugen, onsdag og weekend, og derudover er der rig mulighed for at låne kort så man selv kan træne. Weekend træninger aflyses i tilfælde af konkurrencestævner, men selvom du er ny, er der altid begynderbaner ved stævnerne så de kan sagtens bruges til træning.

I klubben er der mange erfarne o-løbere der kan forklare og instruere, og der er en del IT programmer, specielt til o-løb, til at analysere sin træning, eller uploade sine løb til nettet – det kræver blot mobil eller ur med GPS.

 

Sådan bruges Quickroute (GPS analyse)

 Oversigt:

Download programmet på:http://www.matstroeng.se/quickroute/en/download.php

Lynvejledning

a. Tryk start ved start af løbet
b. Tryk mellemtid for hver post(eller bare nogle poster, da det gør det nemmere at justere ruten)
c. Tryk kun stop ved slut af løbet
Vejledning, hvor GPS ur aflæses fra programmet
1. Opret ny

Tilslut dit GPS ur via USB Vælg ny(papir) ikonet. I boks vælges en billedfil med det indscannede kort, i “From GPS Device” vælges GPS ur(Modelnavnet burde være vist allerede)
2. Tilpas rute

GPS ruten vises lidt utydelig med en rød linje, mellemtider vises som ringe.
a. Ikonet med pilen og en løs linje(adjust route) vælges(burde være valgt af programmet)
b. Træk de respektive mellemtider/ringe hen til de respektive poster – ruten drejes og forlænges nu så den tilpasses kortet af sig selv.
c. Hvis der mangler mellemtider kan de tilføjes ved at vælge ikonet med pilen med en ring(Add split time)
3. Når rute er færdig, vælges ikonet med kun en pil – herefter fremstår ruten som en streg i farve efter hastighed.
4. Transparens, farve/hastighed forhold og bredde af rutelinje kan justeres foroven.
5. For at vælge hele ruten vælg “Total” rækken i boksen med mellemtider – herefter kan man gå i File menu og vælge “Export” -> “Image…” og lave en billedfil til sit eget QuickRoute arkiv på hjemmesiden. (Der er også en funktion i programmet til at uploade direkte til arkivet, se nedenstående)

Uddybende vejledning:

Brug af GPS ur

a. Tryk start ved start af løbet

b. Tryk mellemtid for hver post (evt. bare nogle stykker til at justere ruten på kortet)

c. Tryk kun stop ved slut af løbet

Forudsætninger:

Quicroute programmet skal være installeret på din PC.

Du skal have optaget din rute via et GPS-ur eller mobiltelefon.

Du skal have et billede på PC’en af det o-kort hvor din GPS rute skal vises på, f.eks. i .JPG format.

Billedefil af kortet – metoder:

Benytte en scanner

Benytte et digital-kamera og overføre billedet til PC’en

Benytte din mobiltelefons kamera og sende billedet til din PC via Bluetooth eller f.eks. mail

Vejledning

1. Tilslut uret(eller overfør data) og start Quickroute:

Tilslut dit GPS ur via USB eller benyt f.eks. en .gpx fil man kan eksportere fra f.eks. Endomondo eller andre GPS programmer der indeholder din løberute.

Tryk på ny (papir-ikonet).

I boks vælges billedfilen med det indscannede kort, i “From GPS Device” vælges GPS ur(Modelnavnet burde være vist allerede)

2. Tilpas rute

GPS ruten vises lidt utydelig med en tynd rød linje, mellemtider vises som ringe, man kan evt. zoome lidt ud eller ind.

a. Ikonet med pilen og en løs linje(adjust route) vælges(burde være valgt af programmet)

b. Træk de respektive mellemtider/ringe hen til de respektive poster – ruten drejes og forlænges nu så den tilpasses kortet af sig selv.

c. Hvis der mangler mellemtider kan de tilføjes ved at vælge ikonet med pilen med en ring(Add split time)og så klik på ruten for at tilføje

3. Når ruten er færdig, vælges ikonet med kun en pil – herefter fremstår ruten som en streg i farve efter hastighed.

4. Transparens, farve/hastighed forhold og bredde af rutelinje kan justeres foroven.

5.Overfør billede med GPS rute til OK73 arkiv

2 metoder, via eksport af billedefil eller direkte fra programmet(Publish Map).

Opret arkiv på hjemmesiden

(Hvis du ikke har oprettet dit eget arkiv endnu, kan du gøre det via nedenstående link, og trykke på teksten “oprette dit eget digitale kortarkiv” benyt koden “ok73” for at oprette dit arkiv. )

Eksport af billedfil til arkiv

Vælg visning af hele ruten ved vælge “Total” rækken i boksen med mellemtider – herefter kan man gå i File menu og vælge “Export” -> “Image…” og lave en billedfil til sit eget QuickRoute arkiv på hjemmesiden.

Upload til dit OK73 arkiv direkte fra QR(Publish Map)

I QR(forbindelsesoplysningerne huskes efter første gang): Vælg Tools->Publish Map…

1. I boksen skriv følgende i felterne:

Webservice: http://www.ok73.dk/doma/webservice.php

Username: Dit brugernavn i dit arkiv

Password: Dit password i dit arkiv

2. Tryk på Connect knappen
3. Udfyld resten af felterne med de relevante oplysninger
Tip – få resultattabel med i dit QR arkiv
Man kan kopiere listen med poster, tider afv. % osv, ved at højreklikke på listen og kopiere til clipboard. Det kan kopieres ind i kommentarfeltet for det kort der skal uploades, evt. kopieres ind i Notepad først, og redigeres lidt.