Kategoriarkiv: Admin. vejledninger

Notater til WordPress/hjemmeside redigering(teknisk)

Twig notater

Loop gennem object felter:

[code]
{% for key, value in event %}
{{key}}
{{value}}
</br>
{% endfor %}
[/code]

Contact Forms 7 notater

Beregnet felt:
Ved indsættelse af et felt i formen, anvendes et id for både feltet der skal beregnes ud fra og feltet med beregningen.
fx.
Værdifelt1: id=value_f1
Beregnet felt: id=result_f1
På selve siden med shortcode for formen, indsættes et javascript(Vælg tekst editor), der må ikke være blanke linjer.
I indlæg eller side:
[contact-form-7 id="xxx" title="MyForm"]

[code language=”javascript”]
<script type="text/javascript">
document.getElementById("value_f1").addEventListener("change", CalcPrice, false); //Kald CalcPrice ved ændringer i værdifelt
function CalcPrice(evt)
{
var result=0;
var value=0;
value=document.getElementById("value_f1").value;
result=value*2;
document.getElementById("result_f1").value = result; //Sæt værdien i det beregnede felt
}
</script>
[/code]

Ændringslog til hjemmeside

22/12-2015: Ny opdatering af Twenty Fourteen tema, rettelse hver gang tema ændres.
I filen “/cms2/wp-content/themes/twentyfourteen/functions.php” skal der ændres for at artikelbillede øverst har tilstrækkelig bredde, sættes til 1200 px.

[code]
// Enable support for Post Thumbnails, and declare two sizes.
add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );
// mmo til 1200
set_post_thumbnail_size( 1200, 372, true );
// mmo til 1200
add_image_size( ‘twentyfourteen-full-width’, 1200, 576, true );
// This theme uses wp_nav_menu() in two locations.
register_nav_menus( array( [/code]

21/1-2014: Ændret Facebook på forside, så det er fuldskærm

Rettet i style.css i child-theme, samt ændret side: Nyheder, så billeder er 800px, men der er lidt problemer med overflow vandret, som er helt godt.

20/1-2014: Tilføjet CSS til blå knap som kan benyttes til links f.eks.

Rettet i style.css i child-theme.

[code]
<div class="btn">

bla bla

</div>

[/code]

20/1-2015+9/4-2015: Ændret i kalender(AI1EC) skabeloner med Google Maps

Ændret i mappe: /cms2/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/public/themes-ai1ec/vortex/twig efter at det ikke lykkedes at få child-theme: /cms2/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/public/themes-ai1ec/ok73theme/twig til at virke.

event-map.twig: gmap kortet er ændret så gps koordinater virker, samt link til rutevejledning.

Fuld kode(bemærk at Address feltet er anderledes her end i de andre twig filer):

[code]…

<i class="ai1ec-fa ai1ec-fa-search-plus ai1ec-fa-lg"></i>
</a>
</div>

<iframe style="float:initial; width:100%; margin:0px 0px;" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.dk/maps?daddr={{ address }}&hl=da&geocode=&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=15&sll={{ address }}&sspn=0.017271,0.038409&ie=UTF8&t=m&ll={{ address }}&spn=0.017271,0.038409&output=embed"></iframe>
<a href="https://www.google.dk/maps/dir//{{ address }}/@{{ address }},17z" style="color:#0000FF;text-align:left" target="_blank">Rutevejledning</a>[/code]

(Tilføjelse til event-popup og agenda twig filer)

/cms2/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/app/view/calendar/view/agenda.php: Ændres for at få adressefelter med i twig filer:

[code]$event_props[‘avatar’] = $event->getavatar();
$event_props[‘address’] = $event->get(‘address’);
$event_props[‘longitude’] = $event->get(‘longitude’);
$event_props[‘latitude’] = $event->get(‘latitude’);
$event_props[‘avatar_not_wrapped’] = $event->getavatar( false );
$event_object = $event_props;[/code]

event-popup.twig: Adresse vises med link til rutevejledning fra popup boks i widget boks. Bemærk at Venue feltet benyttes som titel i knappen – dvs.  “Sted” feltet på begivenheden.

[code]{% set address = event.address %}
{% if address starts with ‘http’ %}
<a href="{{address}}" target="_blank">

{% else %}
{% if event.latitude is not empty %}
{% set address = event.latitude~’,’~event.longitude %}
{% endif %}

<a href="https://www.google.dk/maps/dir//{{ address }}/@{{ address }},17z" target="_blank">
{% endif %}

<div class="btn">
{{event.venue}}</div>

</a>[/code]

agenda.twig: Kommende aktiviteter er tilrettet med adresse som knap med rutevejldning. Lidt logik til at vælge mellem gps lokation og vejadresse. Bemærk at Venue feltet benyttes som titel i knappen – dvs.  “Sted” feltet på begivenheden.

Kode:

[code]
<div class="ai1ec-event-time">
{{ event.timespan_short | raw }}
</div>
{% set address = event.address %}
{% if address starts with ‘http’ %}
<a href="{{address}}" target="_blank">

{% else %}
{% if event.latitude is not empty %}
{% set address = event.latitude~’,’~event.longitude %}
{% endif %}

<a href="https://www.google.dk/maps/dir//{{ address }}/@{{ address }},17z" target="_blank">
{% endif %}

<div class="btn">
{{event.venue}}</div>

</a>

<div class="ai1ec-event-description">[/code]

14/1-2015: Ændret style.css for blockquote så det har et andet format.

13/1-2015: Ændret i kategoritemplates for artikellister(visning fra menuen Artikler)

Kopieret fra  /cms2/wp-content/themes/twentyfourteen til  /cms2/wp-content/themes/twentyfourteen-child:

content-link.php – Udkommenteret alt på nær links
category.php – Skiftet fra at inkludere content.php til content-link.php.

 

22/12-2014: Quiz-modul ændret for at kunne vise html med billeder i  svar.

Kodeuddrag fra filen /cms2/wp-content/plugins/wp-survey-and-quiz-tool/lib/Wpsqt/Question/multiple.php:

[code]in_array($answerKey, $givenAnswer)) {  ?> checked="checked" <?php } ?> />
<label for="answer_<?php echo $question[‘id’]; ?>_<?php echo $answerKey;?>">
<?php echo <span style="color: #ff0000;"><strong>esc_html</strong></span>( $answer[‘text’] ); ?></label>[/code]

Ændret til, dvs esc_html fjernet:

[code]in_array($answerKey, $givenAnswer)) {  ?> checked="checked" <?php } ?> /> <label for="answer_<?php echo $question[‘id’]; ?>_
<?php echo $answerKey;?>">
<?php echo $answer[‘text’]; ?></label>[/code]

2014…: Tilføjet Twenty Fourteen Child theme

Diverse rettelser i functions.php for at kunne tilføje shortcodes

Diverse rettelser i style.css for at kunne håndtere 100% bredde af visning, samt en breddere venstre side-bar til kalenderen

Opret/klon begivenhed(kalenderaktiviteter)

Man kan vælge enten at klone en eksisterende begivenhed eller oprette en helt ny.

Klon er godt til begivenheder med mange fælles oplysninger fx o-løbs cups, eller træningsløb.

Klon eksisterende begivenhed

Hvis man fx skal oprette begivenheder med samme indhold, fx cups eller andet, kan man via Begivenheder->Alle begivenheder vælge en oprettet begivenhed og trykke på linket “Klon” under begivenheden,  så kopieres begivenheden med det samme indhold, og der kommet et “rediger klonet begivenhed” øverst umiddelbart efter man har trykket “Klon”. Herefter kan man så redigere titel og dato osv.

Følg vejledningen herunder for udfyldelse af felter.

Opret ny begivenhed

Grundoplysninger:

Titlen for aktiviteten skrives i det hvide felt lige under “Tilføj ny begivenhed”, prøv at undgå at titlen er for lang.

Anvend felterne Start og Slut dato/tid til start og sluttidspunkt for aktiviteten

Undlad at anvende Tidszone boksen.

Angivelse af sted for begivenheden(Google kort):

Vælg fanebladet “Detaljer om stedet for begivenheden”

Sted: Navnet evt. adresse på stedet – det er denne tekst der kommer på den blå knap til rutevejledning, så hvis man anvender google kortkoordinater(ved at sætte hak i “Angiv koordinater” er det et godt sted at skrive adresse og evt. kraks.

Bemærk: Man bør ikke angive både adresse og googlekoordinater, så anvend “Sted” feltet til adressen hvis du angiver koordinater.

Adresse: Hvis det er en rigtig adresse anvendes denne af Google kort, hvis der sættes hak i Vis Google kort og der ikke er angivet koordinater.

Vis Google kort:

For at vise Google kort når aktiviteten vises for brugeren sættes hak i Vis Google kort.

Angiv koordinater:

Hvis der sættes hak, kommer de 2 felter Længdegrad og Breddegrad, som anvender decimalgrader.

Koordinatet anvendes til visning af Google kort, i stedet for den angivne adresse.

Fejl ved visning af google kort med koordinater,  bliver kortmarkøren sat ved nærmeste “rigtige” adresse ved koordinaterne. Men ved tryk på link til stort kort vises kortet med markør til de rigtige koordinater.

Sådan findes længdegrad og breddegrad i Google Maps:

Start med at åbne maps på www.maps.google.dk

Søg fx via adressefeltet eller brug musen og zoom.

Vælg enten kort- eller satellit visning alt efter hvad der er nemmest.

Når stedet er fundet, så zoom ind til en rimelig grad(se eksempel)

Placer musepilen på det præcise startsted , og højreklik.

Det er grusparkeringspladsen der er det præcise sted

Tryk på menupunktet “Hvad er der her?”

Det er den blåmarkerede tekst med tal der indeholder længde og breddegrader

Nu fremkommer der dels den nærmeste adresse, men vigtigst står bredde og længdegrad som decimaltal i boksen(blåmarkeret på billedet). Breddegrad er det bageste tal(12.xxx) og længdegrad er det forreste tal(55.xxx).

Det nemmeste er at markere teksten med en mus og kopiere(Ctrl+C) og så indsætte det(Ctrl+V) i bredde og længdegradsfelterne og slette den del der ikke høre til feltet.

Sådan ser det ud når længde og breddegrad er udfyldt, bemærk at der ikke kommer nogen markør på kortet.

 Kontaktinformationer for begivenhed:

Det er muligt at angive kontaktinformation, f.eks. den der står for et o-løb.

Vælg fanebladet “Arrangørens kontaktinformation”

Kontaktinformationsfelter

Navn på kontakt: Udfyld med person eller fx klub

Telefon: Telefonnr

E-mail: E-mail

Ekstern webadresse: Link til hjemmeside for f.eks. andre klubbers arrangementer, eller instruktion f.eks.