Kategoriarkiv: Vejledninger

Vejledninger til brugere af OK73’s hjemmeside

Winsplits Online – stræktidsvisning for stævner

Hjælp til stræktidslisten

Her følger en beskrivelse af indholdet i WinSplits Onlines stræktidslister. Desuden forklares begreb, farver og indstillingsmuligheder.

Stræktidslistens indhold

Stræktidslistens udseende og indhold afhænger af indstillingerne som sættes i bunden af siden. Med standardindstillingerne kan en del af en stræktidsliste se således ud:

For hver løber vises placering, navn, klub, sluttid, tidsdifference til hurtigst løber samt tider og placeringer ved hver post. Der er to rækker med tider for hver løber. Den øverste indeholder stræktiderne, dvs tider mellem to på hinanden følgende poster, og den nederste inderholder totaltiderne, dvs tider fra starten til en vis post. I eksemplet ovenfor har Gösta Björnlund fra Katrineholms OK tiden 4.32 mellem post 2 og 3, og totalttiden vid post 3 er 12.25. Efter hver tid står placeringerne på strækket og totalt i parantes. Gösta er dermed femmer på strækket og treer totalt. Hvis stempling savnes ved en post markeres det med en streg. Information om tidsdifferencer etc for hvert stræk fås ved at holde musepilen stille over et stræk- eller totalttid. Med indstillingsalternativerne som findes nederst på siden kan indholdet i listen ændres. Læs mere om dette i afsnittet Indstillinger nedenfor.

Farver

For at fremhæve interessant information har tabellet fået et antal farver.

rød tekstfarve Rød tekstfarve indikerer bedste stræktid respektivt bedste totaltid.
blå tekstfarve Blå tekstfarve indikerer at stræktiden eller totaltiden er blandt de tre bedste.
rosa baggrundsfarve Rosa baggrundsfarve indebærer at posten er blevet bommet. Læs mere om bom og hvordan de beregnes nedenfor.
lys gul baggrundsfarve Den lys gule baggrundsfarve på den øverste række for hver løber indebærer at tiderne som vises er stræktider.
mørk gul baggrundsfarve Den mørk gule baggrundsfarve på den nederste række for hver løber indebærer at tiderne som vises er totaltider (eller passértider hvis denne indstilling er aktiv).

Sortér listen

Som standard er listen sorteret efter løbernes sluttid. Man kan også sortere efter stræktid eller totaltid til en bestemt post. Klik da på linket str eller tot i kolonneoverskriften for ønsket visning. Sortering efter andre kolonner udføres på samme måde, nemlig gennem at klikke på den ønskede kolonne. Rubrikken for den kolonne som listen er sorteret efter vises med gul baggrundsfarve.

Indstillinger

Nederst i vinduet findes et antal forskellige indstillingsmuligheder. Hold musepilen over en af mulighederne for at få vist en informationstekst om hvad den pågældende mulighed indebærer. Når indstillingerne er ændret updaterer du listen med et klik på OK-knappen til højre.

Bommede poster

Visse stræktider i listen er markeret med rosa baggrundsfarve. Det indebærer at tidstabet for løberen på den pågældende stræk er forholdsvis stort. Med andre ord: posten er sandsynligvis blevet bommet. Hvor lang tid der er blevet bommet på en vis post fremgår hvis man holder musepilen stille over den pågældende stræktid. For at dette skal vises skal instillingen vis udvidet information være aktiv. Beregningen af bomtid fungerer bedst når klassen er stor, og når løberne er indbydes jævne. Indstillingerene for bomvilkårerne kan justeres efter behov. Læs mere om bomvilkår og om hvordan bomtiderne beregnes i begrebslisten nedenfor.

Begrebsliste

stræktid Tiden mellem forrige post og aktuelle post. Vises på den øverste af de to rækker for hver løber.
totaltid Tiden mellem starten og aktuelle post. Vises på den nederste af de to rækker for hver løber.
passértid Tiden da løberen stemplede ved posten. Vises på den nederste af de to rækker for hver løber hvis indstillingen passértiderer aktiv. Interessant ved f eks jagtstart.
relativ tid Tidsdifferencen til bedste stræk- eller totaltid. Indikeres med et plustegn efterfulgt af tidsdifferencen. For eksempel betyder +0.19 at løberen er 19 sekunder efter bedste tid. Den bedste tid på strækket eller totalt vises som den plejer.
bomfri tid Ved hjælp af datamaterialet som stræktiderne udgør kan en beregning af hvilke poster som er blevet bommet af respektive løbere gøres. De stræk hvor løberen taber mere end 30 sekunder eller 25 procent mere end normalt (nedenfor kalden bomvilkår) regnes som bommede. Bemærk at det ikke handler om nogle præcise beregninger. En bomfri tid er således den tid som løberen skulle have haft på strækket hvis han/hun ikke havde bommet posten.Bomfri tider beregnes udfra følgende metode. Løberens difference i procent til den bedste tid på hvert stræk regnes ud. Middelværdien af disse udgør løberens “normale” præstation. Bomvilkårene angiver siden hvor meget dårligere end middelværdien en stræktid må være inden posten regnes som bommet. En længdekorrigering gøres også. Da bommet oftest sker ved posten giver det ikke lige så stort udslag på lange stræk. Bomvilkårerne gælder præcist ved normallange stræk.

Hvis bomvilkårerne er opfyldte beregnes den bomfri tid ved at lægge middelværdien på de stræk som ikke er bommet multipliceret med bedste stræktid til den bedste stræktid, dvs følgenden formel anvendes:

t = (100 + md) / 100 * b

hvor t er den bomfri stræktid, md er middeldifferencen til bedste stræktid i procent ved de ikke bommede stræk og b er bedste stræktid.

Sådan bruges Quickroute (GPS analyse)

 Oversigt:

Download programmet på:http://www.matstroeng.se/quickroute/en/download.php

Lynvejledning

a. Tryk start ved start af løbet
b. Tryk mellemtid for hver post(eller bare nogle poster, da det gør det nemmere at justere ruten)
c. Tryk kun stop ved slut af løbet
Vejledning, hvor GPS ur aflæses fra programmet
1. Opret ny

Tilslut dit GPS ur via USB Vælg ny(papir) ikonet. I boks vælges en billedfil med det indscannede kort, i “From GPS Device” vælges GPS ur(Modelnavnet burde være vist allerede)
2. Tilpas rute

GPS ruten vises lidt utydelig med en rød linje, mellemtider vises som ringe.
a. Ikonet med pilen og en løs linje(adjust route) vælges(burde være valgt af programmet)
b. Træk de respektive mellemtider/ringe hen til de respektive poster – ruten drejes og forlænges nu så den tilpasses kortet af sig selv.
c. Hvis der mangler mellemtider kan de tilføjes ved at vælge ikonet med pilen med en ring(Add split time)
3. Når rute er færdig, vælges ikonet med kun en pil – herefter fremstår ruten som en streg i farve efter hastighed.
4. Transparens, farve/hastighed forhold og bredde af rutelinje kan justeres foroven.
5. For at vælge hele ruten vælg “Total” rækken i boksen med mellemtider – herefter kan man gå i File menu og vælge “Export” -> “Image…” og lave en billedfil til sit eget QuickRoute arkiv på hjemmesiden. (Der er også en funktion i programmet til at uploade direkte til arkivet, se nedenstående)

Uddybende vejledning:

Brug af GPS ur

a. Tryk start ved start af løbet

b. Tryk mellemtid for hver post (evt. bare nogle stykker til at justere ruten på kortet)

c. Tryk kun stop ved slut af løbet

Forudsætninger:

Quicroute programmet skal være installeret på din PC.

Du skal have optaget din rute via et GPS-ur eller mobiltelefon.

Du skal have et billede på PC’en af det o-kort hvor din GPS rute skal vises på, f.eks. i .JPG format.

Billedefil af kortet – metoder:

Benytte en scanner

Benytte et digital-kamera og overføre billedet til PC’en

Benytte din mobiltelefons kamera og sende billedet til din PC via Bluetooth eller f.eks. mail

Vejledning

1. Tilslut uret(eller overfør data) og start Quickroute:

Tilslut dit GPS ur via USB eller benyt f.eks. en .gpx fil man kan eksportere fra f.eks. Endomondo eller andre GPS programmer der indeholder din løberute.

Tryk på ny (papir-ikonet).

I boks vælges billedfilen med det indscannede kort, i “From GPS Device” vælges GPS ur(Modelnavnet burde være vist allerede)

2. Tilpas rute

GPS ruten vises lidt utydelig med en tynd rød linje, mellemtider vises som ringe, man kan evt. zoome lidt ud eller ind.

a. Ikonet med pilen og en løs linje(adjust route) vælges(burde være valgt af programmet)

b. Træk de respektive mellemtider/ringe hen til de respektive poster – ruten drejes og forlænges nu så den tilpasses kortet af sig selv.

c. Hvis der mangler mellemtider kan de tilføjes ved at vælge ikonet med pilen med en ring(Add split time)og så klik på ruten for at tilføje

3. Når ruten er færdig, vælges ikonet med kun en pil – herefter fremstår ruten som en streg i farve efter hastighed.

4. Transparens, farve/hastighed forhold og bredde af rutelinje kan justeres foroven.

5.Overfør billede med GPS rute til OK73 arkiv

2 metoder, via eksport af billedefil eller direkte fra programmet(Publish Map).

Opret arkiv på hjemmesiden

(Hvis du ikke har oprettet dit eget arkiv endnu, kan du gøre det via nedenstående link, og trykke på teksten “oprette dit eget digitale kortarkiv” benyt koden “ok73” for at oprette dit arkiv. )

Eksport af billedfil til arkiv

Vælg visning af hele ruten ved vælge “Total” rækken i boksen med mellemtider – herefter kan man gå i File menu og vælge “Export” -> “Image…” og lave en billedfil til sit eget QuickRoute arkiv på hjemmesiden.

Upload til dit OK73 arkiv direkte fra QR(Publish Map)

I QR(forbindelsesoplysningerne huskes efter første gang): Vælg Tools->Publish Map…

1. I boksen skriv følgende i felterne:

Webservice: http://www.ok73.dk/doma/webservice.php

Username: Dit brugernavn i dit arkiv

Password: Dit password i dit arkiv

2. Tryk på Connect knappen
3. Udfyld resten af felterne med de relevante oplysninger
Tip – få resultattabel med i dit QR arkiv
Man kan kopiere listen med poster, tider afv. % osv, ved at højreklikke på listen og kopiere til clipboard. Det kan kopieres ind i kommentarfeltet for det kort der skal uploades, evt. kopieres ind i Notepad først, og redigeres lidt.

Hvordan arrangeres OK73 træningsløb

SÅDAN ARRANGERER DU TRÆNINGSLØB I OK73

(huskeliste)

Starttidspunkt: 16.30 – 18.00

Ved OK73´s træningsløb skal der være 3 baner med følgende sværhedsgrad og længde:

1. Lang svær ca. 6 km
2. Kort svær ca. 4 km
3. Let/mellemsvær ca. 3 km
Begynderbane kan etableres efter særlig aftale med banelægger.

Huskeliste

 1. Kort: Kontakt kortejer for lån af kortfil. Evt. kortprint hos Bent, hvis du ikke er på ”Condes”. Antal tilpasses (pt. max 25 kort)
 2. Lav de 3 baner. Det er vigtigt at kontrollere posterne ude i skoven, inden banerne færdiggøres. (det er en fordel at være 2).
 3. En materialekasse afhentes i kælderen på Solnavej 75. Nøgle hertil kan fås hos Torben Hansen, SPAR-købmanden, Solnavej 71, tlf. 39 69 02 85. Tjek indhold er OK.
 4. Lav et mønsterkort pr. bane med postbeskrivelser.Evt. løse postbeskrivelser, hvis løberne selv skal tegne baner ind. Eller print baner fra Condes(kig evt her). Kontakt Bent Mortensen for teknisk assistance.
 5. Skriv en enkel instruktion for deltagelse i træningsløbet.
 6. Konstater om der er et bord ved startstedet, eller medbring et. Der er borde i kælderen
 7. Skriv dato for opsættelse og nedtagelse af o-skærmen på manillamærkerne med spritpen.
 8. Opsæt store o-skærme med manillamærker, helst samme dag som løbet finder sted.
 9. Afmærk mødestedet med en stor skærm.
 10. Deltagernes navne skrives på listerne i mappen, og der sættes et kryds ud for den bane, deltagerne har valgt. Deltageren skal krydses af, når denne er kommet hjem fra skoven.
 11. Det er gratis for klubbens medlemmer.
 12. O-skærmene indsamles, helst samme dag, og senest 2 dage efter træningsløbet.
 13. Aflever materialekassen i kælderen på Solnavej 75 eller til næste arrangør.
 14. Klubben godtgør med 75 kr. + yderligere 75 kr. for kortprint.

Denne version: August 2014

Henny Rosenberg Vadbro 40,1, 2860 Søborg 39 69 58 79