Nyt medlem

Her skulle gerne være al den information du har brug som nyt (og gammelt) medlem for at komme igang.

TRÆNING FOR BEGYNDERE

I OK73 kan hele familien, eller bare dig som er interesseret, komme helt uden forudsætninger og prøve orienteringsløb ved et af vores træningsløb eller arrangementer – se evt. i kalenderen eller Skriv til klubben for at få en tid til instruktion og prøve o-løb.

Er du uden forhåndskendskab til orienteringsløb, kan vi tilbyde dig, at vi går en tur i skoven med kort og kompas, så du stille og roligt kan sætte dig ind i hvorledes et orienteringskort bruges. Dette kan ske ved klubbens onsdagstræningsløb, weekendtræninger eller evt. på et andet tidspunkt efter aftale med en fra udvalget for nye medlemmer.

TRÆNINGSTILBUD

For begyndere og familier vil der være træningsløb  hvor de grundlæggende orienteringsteknikker kan læres af erfarne o-løbere fra OK73,  kontakt os her for instruktion og prøve o-løb.

Ved klubbens onsdagstræningsløb og weekendtræninger er der tilbud om både begynder, lette, mellemsvære og svære baner. Her er der også mulighed for hjælp og vejledning.

Udover disse o-træningsløb er der Østkredsens karruselløb, der er træningsløb åbne for alle DOF-medlemmer. Der er ikke tidtagning og ikke mulighed for hjælp og vejledning, medmindre vi forinden har lavet en aftale.
Klubbens træningsløb og også de fleste andre relevante o-løb vises i kalenderen på forsiden og annonceres i vores klubblad SKOVTROLDEN.

Østkredsens karruselløb kan også ses på: http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ostliste.htm

 

HVORDAN TILMELDER JEG MIG TIL LØB

Vi har ikke tilmelding til vores egne træningsløb og det er der heller ikke til “Karruselløb”, det er kun til konkurrencer man skal tilmelde sig.

Hvis du er interesseret i at deltage i konkurrenceløb (kaldes åbne løb, da de med enkelte undtagelser, er åbne for alle medlemmer af DOF) og tilmelding foregår via DOF’s tilmeldingssystem ”O-service”. For at få adgang til denne funktion skal man som medlem tildeles en kode fra kassereren.  I år betales alle konkurrencer som man tilmelder sig via O-service af klubben.

Hvis du ikke er tilmeldt, er der ved næsten alle arrangementer mulighed for tilmelding på dagen på ”åbne” baner. Der er flere banelængder og sværhedsgrader at vælge imellem. Der vil være link til løbets hjemmeside med instruktion fra o-service.

Åbne baner betales til arrangøren på dagen.

HVORDAN MED TRANSPORT TIL LØB

Har du problemer med transport til løbene, vil vi gerne hjælpe dig. Kontakt en fra udvalget for nye medlemmer – se her.
Via login til o-service kan du se kontaktinformationer til alle medlemmer, men ellers skriv til ok73@ok73.dk og så vil du få hjælp.

HVOR KAN JEG KØBE UDSTYR OG KLUBDRAGT

Diverse o-udstyr som sko, benskinner, kompas mv. kan købes i:

  • Den mobile sportsbutik O-butikken, der er på stævnepladsen ved næsten alle konkurrenceløb.
  • Diverse netbutikker m.m. se her

Klubtøj og klubmærker til at sy på tøj kan du læse mere om her

HVORLEDES FOREGÅR ET TYPISK LØB

De fleste løb starter lørdag eller søndag med første start 9.30 eller 10.00. Vi kører oftest direkte til stævnepladsen i skoven, hvor vi samles ved klubbens telt og stander.
Når tiden nærmer sig for din start, løber du ad den mærkede rute til start.

Al tidtagning foregår elektronisk, så ved starten får du udleveret en startbrik(pind) benævnt Sport-ident, hvis du ikke selv har en sådan(klubben har også SI-brikker til udlån).

Sport-identbrikken bruges udover tidtagning også til kontrol af om
løbet er gennemført korrekt. (Brikken stikkes i en box, der er monteret på hver post samt i mål). Fremkald sker 3-4 min. før starttid. Kortet udleveres i startøjeblikket, eller du tager selv kortet i den kasse, der er mærket med den klasse, som du er tilmeldt i. På baner klassificeret som let og begynder udleveres løbskortet 2 min. før start. HUSK af melde dig i mål, også selvom du har brudt løbet (det er kontrollen af, at alle er kommet hjem) .

Ved løbene er der mange forskellige klasser og baner. Der vil helt sikkert være en klasse og  bane, som passer dig i længde og sværhedsgrad. Du kan få vejledning til at tilmelde dig i den for dig rette klasse.

HVORDAN MED ØKONOMIEN

I år er alle løbsafgiifter gratis for medlemmer – hurra – dog forudsat at du er tilmeldt via http://www.o-service.dk og at du møder op(ellers må du selv betale).

I de øvrige år er der betaling for løb.

For deltagelse i konkurrenceløb betaler man en startafgift på 60-70 kr.

Klubben betaler startpenge ved  divisionsmatcher.
Klubben betaler startpenge for ungdomsløbere ved A-løb  DM,Påskeløb o.l.) – og Kreds-løb,  dog betaler man selv, for åbne baner samt hvis man er tilmeldt og ikke starter.

Kontingentet er pr. år 550 kr. for seniorer, 200 kr. for juniorer 13-20 år, for børn 8-12 år 150 kr., og for børn under 8 år 100 kr. Familiekontingent 400 kr., hvis der bor 2 eller flere voksne på  samme adresse, betaler den ene kun familiekontingent. Kontingent opkræves halvårsvis den 1. april og 1. oktober. Startpenge skal forudbetales.

 

INDMELDELSE I KLUBBEN

Du kan udfylde en indmeldelsesblanket ved at klikke her: Indmeldelsesblanket.

Så får du sendt en mail med informationer m.m. og du kan bla. få adgang til www.o-service.dk hvor man kan tilmelde sig konkurrencer.

 

HVAD SKER DER ELLERS I KLUBBEN

OK73 arrangerer 1-2 åbne løb hvert år, samt arrangementer sammen med Gladsaxe kommune og ved disse løb har vi brug for mange hjælpere, især vort største arrangement JÆTTEMILEN som finder sted i starten af november måned. Dette  løb stiller store krav til medlemmernes indsats på de mange forskellige funktioner, der skal bemandes.

Alle kan få et job, det kræver ikke nødvendigvis den store indsigt i arrangementes afvikling.

Der er rutinerede funktionsledere, der beskriver arbejdsopgaven og hjælper nye i gang.

Vi afvikler også nogle klubarrangementer herunder klubmesterskab, juleløb, general- forsamling, medlemsmøder, en årlig fest “Barnedåben”, og der arrangeres fælles indkvartering ved Påskeløb og DM´er.

Der er en del, der tager sammen til sommerløb i DK eller udlandet.

HVOR KAN JEG LÆSE MERE

De forskellige klub aktivitetstilbud annonceres i på hjemmesiden og i Skovtrolden med frister for tilmelding.
Klubbladet SKOVTROLDEN udkommer ca. 6 gange om året. Som medlem af OK 73 får du også forbundets blad ORIENTERING.DK, der udkommer 6 gange om året.
De enkelte numre af SKOVTROLDEN og anden klub-info kan ses her på klubbens hjemmeside.
DOFs (Dansk Orienterings-Forbund)  hjemmeside  www.do-f.dk  har også mere info om orienteringsløb.

KONTAKTPERSON FOR NYE MEDLEMMER

Inge Madsen, Vejlebrovej 16F, 2635 Ishøj.   Tlf. 43 54 16 41 mail: inge.jan@ishoejby.dk

YDERLIGERE ADRESSER OG TELEFONNUMRE DU HAR BRUG FOR

Se under klubbens informationsside her og hvis du lige har et hurtigt spørgsmål skriv bare til ok73@ok73.dk, så får du helt sikkert et svar.

Klubhuset

Bagsværdvej 144 B, 2880 Bagsværd